HOTEL PRZYJAZNY ZWIERZĘTOM

ZASADY POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI

• Hotel jest przyjazny zwierzętom.
• Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
• Za pobyt ze zwierzęciem obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN/doba.
• Obowiązuje zakaz pozostawiania zwierzęcia samego w pokoju.
• W Hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Hotel w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów określonych ras (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).
• Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę - w zależności od gatunku zwierzęcia.
• Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń. Wszystkie szkody mienia hotelu bądź mienia innych Gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu.
• W przypadku, gdy pracownicy Hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Hotelu bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Recepcja Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia