REGULAMIN THE GRANARY LA SUITE HOTEL

REGULAMIN HOTELU

• Celem i obowiązkiem Hotelu jest zapewnienie udanego wypoczynku i bezpieczeństwa Gościa, sprzątanie i dokonywanie naprawy wszelkich uszkodzeń podczas jego nieobecności, zapewnienie, w miarę możliwości, alternatywnego rozwiązania na czas usunięcia niedogodności.
• Każdy z Gości zobowiązany jest okazać w momencie zameldowania aktualny dokument tożsamości oraz podaną w rezerwacji kartę płatniczą do gwarancji.
• Wszystkie rezerwacje muszą być zagwarantowane kartą kredytową lub przedpłatą.
• Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji lub obciążenia podanej karty płatniczej za wykorzystane, a nie opłacone w momencie wyjazdu usługi hotelowe i/lub zniszczenia w pokoju, oraz za wyrządzone szkody powstałe w trakcie pobytu Gościa. W przypadku braku danych karty Hotel ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
• Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 12:00 czasu lokalnego. W razie chęci przedłużenia pobytu konieczny jest kontakt z Recepcją. Możliwość wcześniejszego zameldowania i/lub późniejszego wymeldowania jest uzależniona od dostępności (mogą obowiązywać dodatkowe opłaty).
• W Hotelu obowiązuje cisza nocna w godzinach od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. Jej naruszenie może się wiązać z dodatkowymi opłatami.
• Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
• Osoby trzecie nie powinny przebywać w pokojach Gości bez uprzedniego poinformowania pracowników Recepcji. W przypadku chęci pozostania osoby trzeciej na noc w Hotelu konieczne jest zameldowanie się tej osoby, poprzez okazanie dokumentu tożsamości oraz uiszczenie dodatkowej opłaty (według obowiązujących stawek).
• Hotel zastrzega sobie prawo do odmówienia dokonania rezerwacji i zameldowania Gościa, który wcześniej naruszył regulamin hotelowy, bądź też zachowywał się w sposób niewłaściwy w stosunku do innych Gości bądź pracowników Hotelu.
• Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
• Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości. Obowiązkiem Gościa jest powiadomienie pracownika Hotelu o zniszczeniach dokonanych w trakcie pobytu.
• W przypadku niezdeponowania wartościowych przedmiotów i pieniędzy w sejfie hotelowym i skutkującym tym zaginięciu wyżej wymienionych, Hotel ponosi ograniczoną odpowiedzialność w tym zakresie.
• Hotel nie ponosi odpowiedzialności za kradzież bądź uszkodzenia samochodów oraz innych pojazdów.
• W przypadku znalezienia rzeczy pozostawionych w pokoju Gościa, Hotel ma obowiązek ich przechowywania przez okres 6 miesięcy.
• Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju.
• Na terenie hotelu obowiązuje zakaz palenia. Palenie dozwolone jest tylko w następujących pokojach: 22,38,39. Hotel ma prawo do naliczenia kary za palenie poza pokojami do tego przeznaczonymi. Za palenie w pokoju, hotel zastrzega sobie prawo do naliczenia kary w wysokości 2 000 PLN lub 500 EURO.
• Złamanie zasad Regulaminu może się wiązać z dodatkowymi opłatami.

 

ZASADY POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI

• Hotel jest przyjazny zwierzętom.
• Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.
• Za pobyt ze zwierzęciem obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN/doba.
• Obowiązuje zakaz pozostawiania zwierzęcia samego w pokoju.
• W Hotelu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Hotel w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów określonych ras (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).
• Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę - w zależności od gatunku zwierzęcia.
• Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń. Wszystkie szkody mienia hotelu bądź mienia innych Gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu.
• W przypadku, gdy pracownicy Hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Hotelu bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych Gości, Recepcja Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju Gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu Hotelu. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują pomocy, prosimy o kontakt z personelem Recepcji. Mamy nadzieję, że pobyt u nas będzie wspaniały i niezapomniany