Magiczna historia ukryta w ceglanych murach w rynku Wrocławia

The Granary Hotel Wrocław, dawniej spichlerz Herren-Malzchoff, to XVI-wieczny budynek o znaczącej wartości historycznej. Wzniesiony w roku 1565, po przejęciu przez miasto parceli hr. Rozdrażewskiego, następnie został oddany w dzierżawę kolejnym użytkownikom.

W 1796 spichlerz został przyłączony do browaru przy ul. Słodowniczej, w centrum Wrocławia, gdzie produkcja słodu funkcjonowała do 1904 roku. Podczas II Wojny Światowej przyszły luksusowy hotel uległ poważnej destrukcji, jednak dopiero pożar w 1970 ostatecznie zniszczył mury obecnego The Granary - La Suite Hotel.

Opuszczone i zaniedbane mury spichlerza na ulicy Menniczej przez lata utraciły zdecydowaną większość swoich walorów. To, co pozostało świadczyło o wielkiej skali oraz wyjątkowej formie budynku obecnego hotelu butikowego.

Ulokowany w historycznym centrum Wrocławia, dzięki starannym i innowacyjnym działaniom restauratorskim przeszedł metamorfozę i jako kluczowy punkt w mieście na nowo przyciąga uwagę podróżujących gości, oferując im wyjątkowe noclegi i posiłki w jednej z najlepszych restauracji we Wrocławiu.

Zapraszamy do odkrycia piękna prawdziwej magii…